Onze Zaalvoetbalregels

SPEL:
1. Bal tegen het plafond: indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de zijlijn.

2. Opzettelijk hands: directe vrije schop en 2 minuten straftijd (ter beoordeling aan scheidsrechter).

3. De keeper mag de bal niet tweemaal in bezit (handen) nemen. Terug spelen van de
bal mag, maar de keeper moet de bal binnen 4 seconden weer in het spel brengen. Is de keeper buiten het strafschopgebied, dan is hij veldspeler en mag hij de bal aan de voet houden. Bij een achterbal mag de keeper de bal alleen met de hand in het spel brengen. Als de keeper de bal met een doelworp in het spel heeft gebracht, mag deze de bal eerst weer aanraken nadat deze door een andere speler is geraakt. Bij een onderschepping door de keeper mag deze de bal wel verder met de voet spelen. Een doelbewust met de voet teruggespeelde bal mag de keeper niet in de handen nemen. Straf is een indirecte vrije trap op de plaats van de overtreding. En teruggespeelde bal met de borst, de knie of het hoofd, mag de keeper wel in zijn handen nemen.

4. Uit de aftrap, uit een intrap en uit een doelworp kan niet rechtstreeks worden gescoord. Ook een door de keeper uit zijn strafschopgebied in het andere doel gegooide bal is geen geldig doelpunt. Hervatting is in alle gevallen een doelworp voor de tegenpartij.

5. De scheidsrechter kan gele en rode kaarten geven.
Geel betekent een vaste tijdstraf van 2 minuten en rood betekent een vaste tijdstraf van 5 minuten. Een speler die rood krijgt mag niet meer meedoen, dient de speelvloer te verlaten en mag na de tijdstraf worden vervangen door een medespeler. Twee keer geel betekent een rode kaart en een vaste tijdstraf van 5 minuten.

6. De vaste tijdstraf bij een gele kaart betekent dat eerdere aanvulling van het team bij een tegentreffer dus niet meer mogelijk is. De tijdwaarneming houdt steeds de straftijd per speler bij. De tijdwaarneming registreert voorts alle gele kaarten per
speler op het wedstrijdformulier. Na een vierde gele kaart volgt automatisch schorsing van één wedstrijd; het bestuur geeft hiervan bericht. Idem na iedere 6e, 8e, 10e gele kaart enzovoorts.

7. Een hervatting van het spel dient binnen 4 seconden te gebeuren en de
tegenstander dient minimaal 5 meter afstand te houden.
8. Bij een indirecte vrije schop houdt de scheidsrechter een arm gestrekt boven zijn hoofd.

9. Bij spelhervattingen moet de bal stil liggen.

10. Teams moeten in het veld uniformele wedstrijdkleding dragen tijdens de wedstrijden.

11. Bij het maken van een sliding bij/op een tegenstander volgt een gele kaart en een directe vrije schop voor de tegenpartij. NB: Een sliding is toegestaan mits er geen tegenstander in de buurt is.

12. Een gele kaart wordt gegeven bij: een sliding op tegenstander, gevaarlijke wijze
van aanvallen, vasthouden, duwen, commentaar op de scheidsrechter, herhaaldelijk maken van overtredingen, herhaaldelijk niet op afstand staan, spelbederf en foutief wisselen*.

* wisselen tussen spelers dient te gebeuren tussen de twee zwarte korte streepjes aan de kant van het scorebord. Er mag pas een nieuwe speler het veld in, als de andere speler buiten het veld is. De zaalwacht controleert of er juist gewisseld wordt en dient bij constatering van onjuist wisselen op de toeter van het display drukken.

12. Een rode kaart wordt gegeven bij: gewelddadige handeling, discriminerende of
grove beledigende taal, onbehoorlijk gedrag en het op een onreglementaire wijze ontnemen van een scoringskans.
13. Bovenstaande regels voor gele en rode kaarten zijn richtlijnen, de scheidsrechter
bepaalt of er een kaart wordt gegeven en welke kleur kaart het is. De beslissing van de scheidsrechter dient altijd gerespecteerd te worden.
14. Bij een vrije trap voor de aanvallende partij in het gebied tussen het doel en de
doorgetrokken zwarte lijn moet de bal zo snel mogelijk op de juiste plaats worden neergelegd, waarna de scheidsrechter fluit om de vrije trap te laten nemen.
15. Een strafschop wordt genomen aan de rand van het strafschopgebied (6-meterlijn).
16. Op de bank mogen enkel wisselspelers en een eventuele leiders plaatsnemen.
Andere betrokkenen dienen op de tribune plaats te nemen.
17. Het is toegestaan achteruit te lopen met de bal mits er geen lichamelijk contact is.
18. Het van achteren wegtikken van de bal tussen de benen van een tegenstander is
geen overtreding wanneer hierbij de tegenstander niet wordt geraakt.
19. Een eventuele strafschoppenserie bestaat uit 5 strafschoppen. Is er na deze serie
geen winnaar, dan wordt er om-en-om geschoten totdat er een winnaar is.
20. De voordeelregel mag worden toegepast.

Zaalwacht/ Tijdwaarneming:
De zaalwacht houdt op het scorebord de score bij met behulp van het display.
Zij stoppen de tijd als er nog 1 minuut te spelen is, of als de scheidsrechter dit tussentijds aangeeft. De zaalwacht controleert of er juist gewisseld wordt en bij constatering van onjuist wisselen dient men op de toeter van het display drukken.
Ingeval van een gele of rode kaart is het zaak de tijdstraf bij te houden. Bij een rode kaart moeten zij een wedstrijdformulier invullen op basis van hun bevindingen. Ook de gele kaarten dienen te worden geregistreerd. Doelpuntenmakers worden eveneens bijgehouden.
Geadviseerd wordt om ook de sporttas mee te nemen. Desgewenst kan hierdoor gebruik worden gemaakt van een extra speler, mits er voldoende zaalwacht overblijft.
De zaalwacht is om 18.30 uur aanwezig en maakt de zaal gereed voor de eerste wedstrijd. Na de laatste wedstrijd ruimt de zaalwacht alles weer op. Het is fijn als alle teams dat voor elkaar doen.

Lijnrechter:
De lijnrechter dient te vlaggen voor ballen die over de achterlijn gaan (corner of achterbal) en voor ballen die over de zijlijn gaan. De lijnrechter dient in de hoek bij de ‘cornervlag’ te staan. De lijnrechter dient actief te vlaggen, het is niet toegestaan te bellen of (langdurig) te praten met voorbijgangers tijdens de wedstrijd. De bedoeling is om de scheidsrechter zo goed mogelijk te ondersteunen.