ZVV De Jager Zaalvoetbal

NIEUWSBRIEF NR. 13, FEBRUARI 2019

De teamleiders wordt verzocht de inhoud van deze nieuwsbrief ook bekend te maken aan de spelers van hun team.

Zaalwacht/tijdwaarneming

Graag aandacht voor het volgende. Het komt te vaak voor dat de zaalwacht en tijdwaarneming of in het geheel niet opkomen, of dat deze slechts een deel van de avond komt, dan wel met slechts één persoon. Naast de reglementair verschuldigde boetes is het niet alleen storend voor de spelende teams en scheidsrechters, maar ook oncollegiaal voor de andere teams die hun zaakjes wel op orde hebben. Graag dus vanaf heden met tenminste twee personen op tijd aanwezig (is half zeven), doelen klaarzetten, tribune uitschuiven, scorebord gereedmaken, bediener scorebord en grensrechter aanwezig. Meteen na de laatste wedstrijd ook alles weer opruimen.

Lege flessen en plastic

De discipline loopt ook terug op het gebied van het schoonhouden van de zaal, de tribune en de kleedkamers. Na afloop van de wedstrijden worden hier niet teruggebrachte lege flessen en plastic afval aangetroffen. Graag ook aandacht hiervoor. Neem gerust wat mee naar de bar en spreek anderen hier ook op aan.

Bekerprogramma

De bekertoernooien om de Rabobankcup en De Jagercup zijn gevorderd tot de halve finales.
Deze zullen worden gespeeld op 18 maart. Voor de grote beker (Rabo) zijn nog in de race:
Verboo Administraties tegen Ducente en Team Correct tegen Veltkamp United.
Voor de verliezerscup (De Jager) spelen in de halve finales: CFM/Transito 4 tegen ABS en Bar & Boos tegen Alpeko.

Slotavond en ledenvergadering

De slotavond met de finalewedstrijden en prijsuitreikingen is op vrijdag 17 mei.
Zorg dat je daarbij bent.
Op maandag 27 mei wordt vanaf 20.00 uur de Algemene Ledenvergadering gehouden.
Van elk team wordt tenminste één afgevaardigde verwacht (zie artikel 20 van het reglement).
Graag de datum vast noteren.

Bestuur ZVV De Jager
Februari 2019