Categorie: Nieuws

ZVV De Jager Zaalvoetbal

NIEUWSBRIEF NR. 17, NOVEMBER 2021

CORONAMAATREGELEN DE JAGER
Vanaf onze volgende speeldag op maandag 8 november aanstaande gelden er van
overheidswege strengere toegangseisen voor binnensportaccommodaties, waaronder dus ook
sporthal De Jager. Zonder geldige coronapas, geldig herstelbewijs van corona, of met een
negatief testbewijs zul je binnen niet meer worden toegelaten. Namens en door verhuurder en
exploitant van De Jager zal hierop ook worden gecontroleerd.


Op basis van inmiddels bij het bestuur aanwezige informatie zullen deze maatregelen
ingrijpende gevolgen hebben voor het doorgaan van competitie- en bekerwedstrijden van
onze vereniging. Wij willen daarom graag uiterlijk morgen (vrijdag 5 november) van alle
teams weten of zij wel of niet kunnen doorgaan, rekening houdend met de voor hun team
beschikbare spelers, welke ook worden toegelaten in de sporthal. Regel 5 van het reglement
zullen we iets soepeler toepassen: er mogen tijdelijk twee spelers van een ander team
meedoen in plaats van één.


Na ontvangst van alle informatie zullen wij bezien of en in welke vorm en met welke teams
we het seizoen kunnen voortzetten. Omdat naar verwachting de kosten van zaalhuur gewoon
doorlopen, zullen teams die niet kunnen doorgaan geen beroep kunnen doen op teruggave van
betaalde contributies.

Bestuur ZVV De Jager
4 november 2021

ZVV De Jager Zaalvoetbal

NIEUWSBRIEF NR. 16, AUGUSTUS 2021

De teamleiders wordt verzocht de inhoud van deze nieuwsbrief ook bekend te maken aan de
spelers van hun team.

Start seizoen 2021/2022
Het bestuur hoopt op maandag 13 september 2021 weer te kunnen starten met het zaalvoetbal
en hoopt voorts dat corona niet weer roet in het eten zal gooien.

Algemene Leden Vergadering
Voorafgaand aan de kompetitie zal op maandag 6 september 2021 de jaarlijkse ALV worden
gehouden. Aanvang 19.30 in De Jager. De agenda zal nog worden verzonden.

Samenstelling bestuur
Jesse Leijendekker heeft aangegeven niet langer beschikbaar te zijn als voorzitter. De andere
vier bestuursleden gaan door. Hendri ’t Lam zal voorlopig fungeren als waarnemend
voorzitter (en secretaris).

Website

Penningmeester Gertjan Huisman zal het beheer van de website overnemen van Jesse. Dennis
Mijdam zal zorgen voor tijdige plaatsing van uitslagen en standen. Hij gaat ook het nieuwe
speelschema maken.

Teams

Met uitzondering van (waarschijnlijk) alleen Baltena gaan alle teams door. Mogelijk komt er
nog één nieuw team bij.

Contributies

Het bestuur heeft de intentie de over het afgelopen seizoen betaalde contributies door de
teams te beschouwen als contributies voor het nieuwe seizoen. Mochten zich nog
omstandigheden voordoen waardoor we daar niet mee uitkomen, dan kan alsnog een (kleine)
aanvulling worden berekend.

Spelregels

Er gelden vanaf het nieuwe seizoen enkele nieuwe spelregels, welke voor ons met name van
belang zijn bij aftrap (mag in alle richtingen en er kan nu ook rechtstreeks worden gescoord in
doel tegenpartij), intrap (bal moet stilliggen op zijlijn, maar nemer hoeft geen voet meer op of
achter zijlijn te hebben) en doelworp (de bal is voortaan in het spel als deze -bewust- gegooid
of losgelaten is in het eigen strafschopgebied).

Bestuur ZVV De Jager
Augustus 2021

ZVV De Jager Zaalvoetbal

Aangepaste Coronamaatregelen

Het kabinet heeft met ingang van 29 september 2020 18.00 uur strengere maatregelen afgekondigd om het coronavirus tegen te gaan. Deze zijn ook van toepassing op het zaalvoetbal in sporthal De Jager. Wat wijzigt er?

– In ieder geval tot 20 oktober is geen publiek meer welkom bij de zaalvoetbalwedstrijden. Spelers kunnen nog wel omkleden en douchen, maar dienen na hun eigen wedstrijd de accommodatie zo snel mogelijk te verlaten.
– De sportbar in De Jager is (de gehele avond) gesloten.
– Ter bevordering van de hygiëne zullen de teams voorlopig in de rust niet meer wisselen van spelersbank. Hieruit voortvloeiende wordt ook niet meer gewisseld van speelhelft, omdat wissels op eigen helft dienen plaats te vinden.
– Verder gelden natuurlijk nog steeds de algemene coronamaatregelen.

Bestuur ZVV De Jager
Oktober 2020

ZVV De Jager Zaalvoetbal

Start Seizoen 2020/’21

Maandag 21 september 2020 volgt het eerste fluitsignaal en de aftrap van het zaalvoetbalseizoen 2020/2021. We zijn blij dat we na ruim een half jaar inactiviteit weer van start kunnen in De Jager. Hopelijk kunnen we zonder Corona problemen het seizoen ook goed afmaken, al is dat momenteel nog allerminst zeker. Laten we met elkaar attent blijven op het virus. Blijf thuis bij klachten, houd je ook verder aan de regels en durf elkaar daarop aan te spreken.

Wijzigingen

Voor degenen die niet op de ledenvergadering van 31 augustus waren nog even een paar mededelingen. Helaas moesten we door spelersgebrek afscheid nemen van: ABS, Buijs Flowers, FC KlaaiBoys, CFM/Transito en Ducente, een flinke aderlating. Gelukkig mogen we drie nieuwe teams verwelkomen als lid: ZVV Noppes, Team De Maas en 2 Verloren Generaties. Dit betekent wel dat we niet langer met 16 teams, maar met 14 kunnen spelen. De A- en de B-divisie bestaan elk uit 7 teams, WKD-Boys is als nummer één van de B-divisie alsnog omhoog gegaan. De bekercompetitie zullen we spelen met twee poules van 4 en twee poules van 3. Ook omdat we minder wedstrijden hebben en de aanvangstijd van de eerste wedstrijd vaak als lastig werd ervaren hebben we kunnen besluiten om voortaan om 19.00 uur te beginnen en waar mogelijk vier wedstrijden per avond te spelen. Dit zal niet altijd lukken, vandaar dat er ook speelavonden met vijf wedstrijden zijn ingepland. Naast de nieuwe teams hebben we ook aanvulling bij de scheidsrechters: Glenn Stevens komt de club versterken.

Zaalwacht & Tijdwaarneming

Een andere wijziging is de zaalwacht en tijdwaarneming. Op de ledenvergadering is besloten om voortaan (als proef voor een jaar) geen afzonderlijke zaalwacht meer aan te stellen. Wel moeten natuurlijk de doelen, scoretafel en -bord en de tribune tijdig worden klaargezet. Het eerstgenoemde (thuisspelende) team in de eerste wedstrijd is daarvoor verantwoordelijk! Lijnrechters worden niet meer aangesteld. Na afloop ruimt het thuisspelende team uit de laatste wedstrijd alles weer keurig op. We hebben geprobeerd deze diensten in het programma zo eerlijk mogelijk te verdelen.

Wedstrijdformulier

Naast de wijzigingen bij de tijdwaarneming, hebben we ook een nieuw wedstrijdformulier opgesteld. Het was in het verleden vaak onduidelijk wat de standen waren. Het nieuwe wedstrijdformulier is universeel, dit betekent dat de teams deze zelf invullen. Op het formulier dient onder andere de stand te worden ingevuld, maar ook eventuele gegeven kaarten. Let op: Het thuisspelende team is verantwoordelijk voor het juist invullen van het wedstrijdformulier, en ook voor het bijhouden van de score. De scheidsrechters zullen ervoor zorgen dat het formulier aanwezig is bij de wedstrijden, en zullen er ook voor zorgen dat het formulier weer wordt opgeruimd. Het formulier dient door iedere teamleider -na afloop van de wedstrijd- te worden afgetekend. Ook de scheidsrechter zal het formulier na afloop tekenen. Zo weten we zeker dat er geen fouten zijn in de standen.

Wij wensen alle deelnemende teams en arbiters een heel succesvol, gezond en plezierig seizoen toe.
Laat de bal maar rollen…

Bestuur ZVV De Jager
September 2020

ZVV De Jager Zaalvoetbal

Seizoen 2019/’20 Voortijdig Beëindigd

NIEUWSBRIEF NR. 15, APRIL 2020

De teamleiders wordt verzocht de inhoud van deze nieuwsbrief ook bekend te maken aan de spelers van hun team.

Maatregelen Coronapandemie

In navolging van de nadere maatregelen welke op 31 maart 2020 in het kader van de Coronacrisis zijn afgekondigd door de regering en de KNVB (o.a. sluiting van sportaccommodaties en horeca tot en met minimaal 28 april) heeft het bestuur van zaalvoetbalvereniging De Jager de volgende besluiten genomen:

  1. De zaal- en bekercompetities 2019/2020 zijn per heden geëindigd.
  2. De voor 22 mei 2020 geplande slotavond vervalt.
  3. De voor 25 mei 2020 geplande Algemene Ledenvergadering wordt verplaatst naar maandag 31 augustus 2020; de nieuwe competitie start in beginsel één week daarna.
  4. Er worden geen kampioenen of bekerwinnaars aangewezen.
  5. Er vindt geen promotie en degradatie plaats. Wanneer er onverhoopt één of meer teams uitkomend in de A-divisie besluit(en) te stoppen, dan wordt hierop een uitzondering gemaakt.
  6. De teams zullen een gedeelte van de betaalde contributie krijgen teruggestort.

Het bestuur vindt het vanzelfsprekend bijzonder spijtig dat het goede en plezierige seizoen dat we met elkaar tot en met 9 maart mochten hebben op deze manier moet eindigen. Maar gelet op alle landelijke maatregelen en ieders voorop staande gezondheid kon niet anders worden besloten. Wij hopen dat jullie deze nare en onzekere tijd niettemin goed doorkomen en dat wij elkaar bij het begin van de nieuwe competitie weer in goede gezondheid mogen verwelkomen.

Beëindiging lidmaatschap

Ingevolge artikel 11 van het reglement loopt het lidmaatschap automatisch door.
Teams die willen (of helaas moeten) opzeggen, moeten dat vóór 30 april 2020 per mail doen bij de secretaris van de vereniging: secretariaat@zvvdejager.nl.

Bestuur ZVV De Jager
April 2020

ZVV De Jager Zaalvoetbal

Wedstrijden afgelast t/m 6 april 2020

De overheid heeft besloten dat alle veld- en zaalwedstrijden voorlopig niet door kunnen gaan i.v.m. het Coronavirus.
Dat betekent dat alle geplande zaalwedstrijden t/m maandag 6 april 2020 komen te vervallen.

Als bestuur gaan wij bekijken wat de mogelijkheden zijn om de competitie/beker na deze datum voort te zetten. Uiteraard kijken we hierbij ook naar de ontwikkelingen rondom het Coronavirus.
Voor 6 april 2020 laten wij jullie weten wat wij hebben besloten.

Bedankt voor jullie begrip.

Bestuur ZVV De Jager
Maart 2020

ZVV De Jager Zaalvoetbal

Wedstrijden Afgelast | 16-03-20

De KNVB heeft besloten dat alle veld- en zaalwedstrijden in Brabant tot maandag 16 maart komen te vervallen i.v.m. het Coronavirus. Het bestuur van ZVV De Jager sluit zich aan bij dit advies.
Dat betekent dat de geplande zaalwedstrijden van maandag 16 maart komen te vervallen.
De wedstrijden zullen op een andere avond ingehaald worden. Meer informatie hierover volgt nog.

Alle wedstrijden na 16 maart gaan -zonder tegenbericht- voorlopig gewoon door.
Bedankt voor jullie begrip.

Bestuur ZVV De Jager
Maart 2020

ZVV De Jager Zaalvoetbal

NIEUWSBRIEF NR. 14, AUGUSTUS 2019

De teamleiders wordt verzocht de inhoud van deze nieuwsbrief ook bekend te maken aan de spelers van hun team.

Programma 2019/2020

Het nieuwe programma is nog niet helemaal klaar, maar zal zo spoedig mogelijk worden bekendgemaakt en op de website worden geplaatst.
Den Otter Assurantiën heeft haar naam gewijzigd in Marble IT.

Scheidsrechters

Herbert is gestopt met fluiten voor onze vereniging. Alleen Lucien en Hendri zijn nu nog beschikbaar. Alle wedstrijden zullen hierdoor niet steeds door hun kunnen worden gefloten. Het bestuur houdt zich aanbevolen voor aanvulling. Op eerdere oproepen is helaas nog niet gereageerd. Op basis van artikel 2 van het reglement kunnen de teams worden verplicht tot het leveren van scheidsrechters. Houd hiermee s.v.p. vast rekening.

Kampioenenbal

Op maandag 9 september zal het jaarlijkse kampioenenbal worden gehouden voor de zes kampioenen uit de regio. Deze keer organiseert proxsys-league het toernooi in Gorinchem. Onze kampioen Verboo Administraties (winnaar van de vorige editie) zal hieraan deelnemen.

Wijziging spelregels

Op basis van een besluit van de ALV van 27 mei 2019 heeft het bestuur een inventarisatie gemaakt van de voor- en tegenstanders van de aanpassing van spelregel 3, het terugspelen op de doelman. Uitkomst is dat 13 teams zich hebben uitgesproken voor wijziging en dat 3 teams tegen waren. Gezien deze grote meerderheid heeft het bestuur besloten tot aanpassing van de spelregel voor de duur van het seizoen 2019/2020. Op de daarop volgende ALV zal worden bezien of voortzetting plaatsvindt. De tekst van spelregel 3 luidt nu als volgt:

Wanneer de doelverdediger de bal raakt of controleert met hand of voet op eigen helft gedurende langer dan 4 seconden volgt een indirecte vrije trap voor de tegenpartij.
Dit is ook het geval wanneer de doelverdediger de bal, nadat hij die gespeeld heeft, opnieuw aanraakt op eigen helft nadat de bal met opzet naar hem wordt gespeeld door een medespeler zonder dat een tegenstander de bal heeft geraakt of gespeeld.

Wijziging reglement

De artikelen 15 en 16 van het reglement moeten op de website nog worden aangepast.
Al sinds vorig jaar degraderen niet meer rechtstreeks de nummers 7 en 8 uit de A-divisie, maar alleen nog de nummer 8. Hetzelfde geldt voor promotie van de nummers één en twee uit de B-divisie. Het bestuur beslist hierin jaarlijks, eventueel rekening houdend met gestopte teams. Na de afgelopen ledenvergadering werd een p/d-wedstrijd gespeeld tussen De Pilsneuzen (nummer 7 A) en Baltena (nummer 2 B). De Pilsneuzen handhaafden zich hiermee in de A-divisie.

Bestuur ZVV De Jager
Augustus 2019

ZVV De Jager Zaalvoetbal

Programma Slotavond 17-05-19

Op vrijdag 17 mei 2019 vindt de slotavond van seizoen ’18/’19 plaats.
Op deze avond worden de bekerfinales en de supercup gespeeld.
Aansluitend hopen we met een hapje en drankje de prijzen uit te reiken en het seizoen af te sluiten.

Programma 17-05-19

19:30 | Supercup | Verboo Administraties – Ducente
20:15 | Finale De Jager Cup | Bar & Boos – ABS
21:00 | Finale Rabobank Cup | Team Correct – Ducente
22:00 – 00:30 | Prijsuitreiking & Afsluiting seizoen

Wij hopen dat er een groot aantal leden en uiteraard betrokkenen aanwezig zijn, om er samen een gezellige avond van te maken.
Tot vrijdag!

Bestuur ZVV De Jager

ZVV De Jager Zaalvoetbal

NIEUWSBRIEF NR. 13, FEBRUARI 2019

De teamleiders wordt verzocht de inhoud van deze nieuwsbrief ook bekend te maken aan de spelers van hun team.

Zaalwacht/tijdwaarneming

Graag aandacht voor het volgende. Het komt te vaak voor dat de zaalwacht en tijdwaarneming of in het geheel niet opkomen, of dat deze slechts een deel van de avond komt, dan wel met slechts één persoon. Naast de reglementair verschuldigde boetes is het niet alleen storend voor de spelende teams en scheidsrechters, maar ook oncollegiaal voor de andere teams die hun zaakjes wel op orde hebben. Graag dus vanaf heden met tenminste twee personen op tijd aanwezig (is half zeven), doelen klaarzetten, tribune uitschuiven, scorebord gereedmaken, bediener scorebord en grensrechter aanwezig. Meteen na de laatste wedstrijd ook alles weer opruimen.

Lege flessen en plastic

De discipline loopt ook terug op het gebied van het schoonhouden van de zaal, de tribune en de kleedkamers. Na afloop van de wedstrijden worden hier niet teruggebrachte lege flessen en plastic afval aangetroffen. Graag ook aandacht hiervoor. Neem gerust wat mee naar de bar en spreek anderen hier ook op aan.

Bekerprogramma

De bekertoernooien om de Rabobankcup en De Jagercup zijn gevorderd tot de halve finales.
Deze zullen worden gespeeld op 18 maart. Voor de grote beker (Rabo) zijn nog in de race:
Verboo Administraties tegen Ducente en Team Correct tegen Veltkamp United.
Voor de verliezerscup (De Jager) spelen in de halve finales: CFM/Transito 4 tegen ABS en Bar & Boos tegen Alpeko.

Slotavond en ledenvergadering

De slotavond met de finalewedstrijden en prijsuitreikingen is op vrijdag 17 mei.
Zorg dat je daarbij bent.
Op maandag 27 mei wordt vanaf 20.00 uur de Algemene Ledenvergadering gehouden.
Van elk team wordt tenminste één afgevaardigde verwacht (zie artikel 20 van het reglement).
Graag de datum vast noteren.

Bestuur ZVV De Jager
Februari 2019