ZVV De Jager Zaalvoetbal

NIEUWSBRIEF NR. 16, AUGUSTUS 2021

De teamleiders wordt verzocht de inhoud van deze nieuwsbrief ook bekend te maken aan de
spelers van hun team.

Start seizoen 2021/2022
Het bestuur hoopt op maandag 13 september 2021 weer te kunnen starten met het zaalvoetbal
en hoopt voorts dat corona niet weer roet in het eten zal gooien.

Algemene Leden Vergadering
Voorafgaand aan de kompetitie zal op maandag 6 september 2021 de jaarlijkse ALV worden
gehouden. Aanvang 19.30 in De Jager. De agenda zal nog worden verzonden.

Samenstelling bestuur
Jesse Leijendekker heeft aangegeven niet langer beschikbaar te zijn als voorzitter. De andere
vier bestuursleden gaan door. Hendri ’t Lam zal voorlopig fungeren als waarnemend
voorzitter (en secretaris).

Website

Penningmeester Gertjan Huisman zal het beheer van de website overnemen van Jesse. Dennis
Mijdam zal zorgen voor tijdige plaatsing van uitslagen en standen. Hij gaat ook het nieuwe
speelschema maken.

Teams

Met uitzondering van (waarschijnlijk) alleen Baltena gaan alle teams door. Mogelijk komt er
nog één nieuw team bij.

Contributies

Het bestuur heeft de intentie de over het afgelopen seizoen betaalde contributies door de
teams te beschouwen als contributies voor het nieuwe seizoen. Mochten zich nog
omstandigheden voordoen waardoor we daar niet mee uitkomen, dan kan alsnog een (kleine)
aanvulling worden berekend.

Spelregels

Er gelden vanaf het nieuwe seizoen enkele nieuwe spelregels, welke voor ons met name van
belang zijn bij aftrap (mag in alle richtingen en er kan nu ook rechtstreeks worden gescoord in
doel tegenpartij), intrap (bal moet stilliggen op zijlijn, maar nemer hoeft geen voet meer op of
achter zijlijn te hebben) en doelworp (de bal is voortaan in het spel als deze -bewust- gegooid
of losgelaten is in het eigen strafschopgebied).

Bestuur ZVV De Jager
Augustus 2021