ZVV De Jager Zaalvoetbal

NIEUWSBRIEF NR. 17, NOVEMBER 2021

CORONAMAATREGELEN DE JAGER
Vanaf onze volgende speeldag op maandag 8 november aanstaande gelden er van
overheidswege strengere toegangseisen voor binnensportaccommodaties, waaronder dus ook
sporthal De Jager. Zonder geldige coronapas, geldig herstelbewijs van corona, of met een
negatief testbewijs zul je binnen niet meer worden toegelaten. Namens en door verhuurder en
exploitant van De Jager zal hierop ook worden gecontroleerd.


Op basis van inmiddels bij het bestuur aanwezige informatie zullen deze maatregelen
ingrijpende gevolgen hebben voor het doorgaan van competitie- en bekerwedstrijden van
onze vereniging. Wij willen daarom graag uiterlijk morgen (vrijdag 5 november) van alle
teams weten of zij wel of niet kunnen doorgaan, rekening houdend met de voor hun team
beschikbare spelers, welke ook worden toegelaten in de sporthal. Regel 5 van het reglement
zullen we iets soepeler toepassen: er mogen tijdelijk twee spelers van een ander team
meedoen in plaats van één.


Na ontvangst van alle informatie zullen wij bezien of en in welke vorm en met welke teams
we het seizoen kunnen voortzetten. Omdat naar verwachting de kosten van zaalhuur gewoon
doorlopen, zullen teams die niet kunnen doorgaan geen beroep kunnen doen op teruggave van
betaalde contributies.

Bestuur ZVV De Jager
4 november 2021