Categorie: Nieuws

ZVV De Jager Zaalvoetbal

NIEUWSBRIEF NR. 14, AUGUSTUS 2019

De teamleiders wordt verzocht de inhoud van deze nieuwsbrief ook bekend te maken aan de spelers van hun team.

Programma 2019/2020

Het nieuwe programma is nog niet helemaal klaar, maar zal zo spoedig mogelijk worden bekendgemaakt en op de website worden geplaatst.
Den Otter Assurantiën heeft haar naam gewijzigd in Marble IT.

Scheidsrechters

Herbert is gestopt met fluiten voor onze vereniging. Alleen Lucien en Hendri zijn nu nog beschikbaar. Alle wedstrijden zullen hierdoor niet steeds door hun kunnen worden gefloten. Het bestuur houdt zich aanbevolen voor aanvulling. Op eerdere oproepen is helaas nog niet gereageerd. Op basis van artikel 2 van het reglement kunnen de teams worden verplicht tot het leveren van scheidsrechters. Houd hiermee s.v.p. vast rekening.

Kampioenenbal

Op maandag 9 september zal het jaarlijkse kampioenenbal worden gehouden voor de zes kampioenen uit de regio. Deze keer organiseert proxsys-league het toernooi in Gorinchem. Onze kampioen Verboo Administraties (winnaar van de vorige editie) zal hieraan deelnemen.

Wijziging spelregels

Op basis van een besluit van de ALV van 27 mei 2019 heeft het bestuur een inventarisatie gemaakt van de voor- en tegenstanders van de aanpassing van spelregel 3, het terugspelen op de doelman. Uitkomst is dat 13 teams zich hebben uitgesproken voor wijziging en dat 3 teams tegen waren. Gezien deze grote meerderheid heeft het bestuur besloten tot aanpassing van de spelregel voor de duur van het seizoen 2019/2020. Op de daarop volgende ALV zal worden bezien of voortzetting plaatsvindt. De tekst van spelregel 3 luidt nu als volgt:

Wanneer de doelverdediger de bal raakt of controleert met hand of voet op eigen helft gedurende langer dan 4 seconden volgt een indirecte vrije trap voor de tegenpartij.
Dit is ook het geval wanneer de doelverdediger de bal, nadat hij die gespeeld heeft, opnieuw aanraakt op eigen helft nadat de bal met opzet naar hem wordt gespeeld door een medespeler zonder dat een tegenstander de bal heeft geraakt of gespeeld.

Wijziging reglement

De artikelen 15 en 16 van het reglement moeten op de website nog worden aangepast.
Al sinds vorig jaar degraderen niet meer rechtstreeks de nummers 7 en 8 uit de A-divisie, maar alleen nog de nummer 8. Hetzelfde geldt voor promotie van de nummers één en twee uit de B-divisie. Het bestuur beslist hierin jaarlijks, eventueel rekening houdend met gestopte teams. Na de afgelopen ledenvergadering werd een p/d-wedstrijd gespeeld tussen De Pilsneuzen (nummer 7 A) en Baltena (nummer 2 B). De Pilsneuzen handhaafden zich hiermee in de A-divisie.

Bestuur ZVV De Jager
Augustus 2019

ZVV De Jager Zaalvoetbal

Programma Slotavond 17-05-19

Op vrijdag 17 mei 2019 vindt de slotavond van seizoen ’18/’19 plaats.
Op deze avond worden de bekerfinales en de supercup gespeeld.
Aansluitend hopen we met een hapje en drankje de prijzen uit te reiken en het seizoen af te sluiten.

Programma 17-05-19

19:30 | Supercup | Verboo Administraties – Ducente
20:15 | Finale De Jager Cup | Bar & Boos – ABS
21:00 | Finale Rabobank Cup | Team Correct – Ducente
22:00 – 00:30 | Prijsuitreiking & Afsluiting seizoen

Wij hopen dat er een groot aantal leden en uiteraard betrokkenen aanwezig zijn, om er samen een gezellige avond van te maken.
Tot vrijdag!

Bestuur ZVV De Jager

ZVV De Jager Zaalvoetbal

NIEUWSBRIEF NR. 13, FEBRUARI 2019

De teamleiders wordt verzocht de inhoud van deze nieuwsbrief ook bekend te maken aan de spelers van hun team.

Zaalwacht/tijdwaarneming

Graag aandacht voor het volgende. Het komt te vaak voor dat de zaalwacht en tijdwaarneming of in het geheel niet opkomen, of dat deze slechts een deel van de avond komt, dan wel met slechts één persoon. Naast de reglementair verschuldigde boetes is het niet alleen storend voor de spelende teams en scheidsrechters, maar ook oncollegiaal voor de andere teams die hun zaakjes wel op orde hebben. Graag dus vanaf heden met tenminste twee personen op tijd aanwezig (is half zeven), doelen klaarzetten, tribune uitschuiven, scorebord gereedmaken, bediener scorebord en grensrechter aanwezig. Meteen na de laatste wedstrijd ook alles weer opruimen.

Lege flessen en plastic

De discipline loopt ook terug op het gebied van het schoonhouden van de zaal, de tribune en de kleedkamers. Na afloop van de wedstrijden worden hier niet teruggebrachte lege flessen en plastic afval aangetroffen. Graag ook aandacht hiervoor. Neem gerust wat mee naar de bar en spreek anderen hier ook op aan.

Bekerprogramma

De bekertoernooien om de Rabobankcup en De Jagercup zijn gevorderd tot de halve finales.
Deze zullen worden gespeeld op 18 maart. Voor de grote beker (Rabo) zijn nog in de race:
Verboo Administraties tegen Ducente en Team Correct tegen Veltkamp United.
Voor de verliezerscup (De Jager) spelen in de halve finales: CFM/Transito 4 tegen ABS en Bar & Boos tegen Alpeko.

Slotavond en ledenvergadering

De slotavond met de finalewedstrijden en prijsuitreikingen is op vrijdag 17 mei.
Zorg dat je daarbij bent.
Op maandag 27 mei wordt vanaf 20.00 uur de Algemene Ledenvergadering gehouden.
Van elk team wordt tenminste één afgevaardigde verwacht (zie artikel 20 van het reglement).
Graag de datum vast noteren.

Bestuur ZVV De Jager
Februari 2019

ZVV De Jager Zaalvoetbal

Start Seizoen 2018/’19

Vandaag start het nieuwe seizoen. We hopen dat het net zoals vorig jaar een spannend & ook zeker een sportief seizoen wordt.

Kees Stopt
Kees Heystek heeft aangegeven per direct te stoppen als scheidsrechter.
Dit, omdat hij het fluiten niet meer kan combineren met zijn bedrijf.
Wij willen Kees hartelijk bedanken voor alle jaren die hij bij ons gefloten heeft, en we hopen hem nog veel in de zaal te zien.

Scheidsrechter Gezocht
Door het onverwachts stoppen van Kees, zoeken wij dringend een nieuwe scheidsrechter.
Mocht jij het leuk vinden om zaalvoetbalwedstrijden te fluiten, en heb jij hier ook enige kennis/ervaring mee, neem dan contact met ons op via info@zvvdejager.nl.
Voor het fluiten van de wedstrijden ontvang je een vergoeding.

Ledenvergadering
Op 27 augustus heeft de jaarlijkse ledenvergadering plaatsgevonden. Er waren geen dringende bijzonderheden die hier gemeld hoeven worden. De notulen van de ledenvergadering zullen de teamleiders binnenkort via de mail ontvangen.

Mochten jullie nog vragen/opmerkingen hebben, dan kunnen jullie ons altijd aanspreken in de zaal op maandagavond.
Rest het ons als bestuur jullie nog heel veel plezier en succes te wensen in dit nieuwe seizoen!

Bestuur ZVV De Jager

ZVV De Jager Zaalvoetbal

Ledenvergadering Seizoen 2018/’19

Wij hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad.
Voordat het nieuwe seizoen begint, zal eerst de ledenvergadering plaatsvinden.

Deze vindt plaats op: 27-08-2018, 20:00 in Sporthal De Jager.

Wij roepen elk team op, om met min. 2 afgevaardigden aanwezig te zijn.
Tot dan!

ZVV De Jager Zaalvoetbal

NIEUWSBRIEF NR. 12, MEI 2018

De teamleiders wordt verzocht de inhoud van deze nieuwsbrief ook bekend te maken aan de spelers van hun team.

Einde seizoen

Het einde van het zaalvoetbalseizoen nadert. Goed om nog even wat zaken op een rij te zetten.

Stoppen van teams

Ingevolge artikel 11 van het reglement loopt het lidmaatschap van de teams stilzwijgend door.
Mochten er teams zijn die het nieuwe seizoen niet meer willen of kunnen meedoen, dan had uiterlijk 30 april opzegging moeten worden gedaan bij de secretaris (hendrisimone@kpnplanet.nl). Dit is niet gebeurd en het bestuur toont zich daarom verheugd dat alle teams minimaal weer een seizoen doorgaan.

Slotavond

Op vrijdag 18 mei wordt de slotavond gehouden. Om 19.30 uur wordt door de winnaars van de A- en de B-divisie gestreden om de Supercup (Verboo Administraties tegen De Pilsneuzen).
Om 20.15 wordt de eerste (kleine) bekerfinale gespeeld, de wedstrijd om de “De Jakko Sport Cup.” Deze gaat tussen Veltkamp United en FC Klaaiboys. Om 21.00 volgt tenslotte de grote bekerfinale om de “Rabobankcup” tussen Verboo Administraties en CFM/Transito 4.
Aansluitend worden in de sportlounge de prijzen uitgereikt, inclusief de Fair Play Cup. Verder zal worden gezorgd voor een muziekje en een hapje en een drankje.
Zie ook artikel 19 van het reglement.

Ledenvergadering

Op maandag 28 mei wordt vanaf 20.00 uur de Algemene Ledenvergadering gehouden.
Van elk team wordt tenminste één afgevaardigde verwacht (zie artikel 20 van het reglement).
De agenda zal later worden verzonden.

Betuur ZVV De Jager
Mei 2018

ZVV De Jager Zaalvoetbal

Het Nieuwe Seizoen

Beste teamleiders en overige spelers/leden,
Met veel genoegen biedt het bestuur van ZVV De Jager jullie hierbij het complete programma aan voor het nieuwe zaalvoetbalseizoen.
Let ook op jullie aanstellingen als tijdwaarneming en lijnrechter.
Op maandag 4 september is de start en op vrijdag 18 mei zijn de finalewedstrijden, gevolgd door de feestavond met prijsuitreiking.
We spelen wederom een volledige competitie en daarnaast een dubbel bekertoernooi. De nummers 1 en 2 uit de voorrondes gaan
spelen om de Rabocup en de nummers 3 en 4 uit de poules om de Jakkocup. Wij verwelkomen daartoe graag Jakko Sport als nieuwe sponsor.
We zijn er gelukkig in geslaagd om na de ALV nog twee teams aan onze vereniging toe te voegen, namelijk “WKD Boys” en “De Pilsneuzen”.
Beide divisies bestaan daarmee weer uit 8 teams. Willen jullie zo spoedig mogelijk de spelerslijsten opsturen (naam + geboortedatum),
vergezeld van een foto per (nieuwe) speler? Dit geldt zeker voor de nieuwe teams, maar ook voor mutaties bij de overige. Graag opsturen aan
dennismijdam@hotmail.com (competitieleider). Voor eventuele vragen kun je hem ook bereiken.
Wij wensen jullie veel succes in het nieuwe seizoen!
ZVV De Jager Zaalvoetbal

NIEUWSBRIEF NR. 11, APRIL 2017

De teamleiders wordt verzocht de inhoud van deze nieuwsbrief ook bekend te maken aan de spelers van hun team.

Einde seizoen
Het einde van het zaalvoetbalseizoen nadert. Goed om nog even wat zaken op een rij te zetten.

Stoppen van teams
Ingevolge artikel 11 van het reglement loopt het lidmaatschap van de teams stilzwijgend door.
Mochten er teams zijn die het nieuwe seizoen niet meer willen of kunnen meedoen, dan dient uiterlijk 30 april opzegging te worden gedaan bij de secretaris (hendrisimone@kpnplanet.nl).

Inmiddels is vanwege spelersgebrek FC Icelus (Bommel United) helaas gestopt. Aan het einde van het seizoen zullen om dezelfde reden ook FC Temee – Eetcafé Marie haar lidmaatschap beëindigen. Het bestuur heeft inmiddels de eerste twee ploegen van de wachtlijst bereid (en enthousiast) gevonden om deze plaatsen te gaan innemen.

Scheidsrechters
Na zijn hartinfarct is Kees Heystek gelukkig al weer enkele keren in Giessen gesignaleerd.
Naar omstandigheden gaat het goed en naar verwachting is hij er in het nieuwe seizoen weer bij. Uitbreiding van het scheidsrechterskorps heeft onze voorkeur. Gelukkig hebben wij Ella Ruytink al enkele keren als invalster mogen begroeten.

Blessures
Onlangs zijn twee spelers ongelukkig, maar ernstig geblesseerd geraakt. Het bestuur wenst beiden veel sterkte en een goed herstel toe. Een speler van CFM/Transito 4 botste met de knieschijf tegen de knie van een tegenspeler, met een flink verschoven knieschijf als gevolg.
Een speler van Marble Systems scheurde ongelukkig en zonder contact zijn achillespees af.

Slotavond
Op vrijdag 19 mei wordt de slotavond gehouden. Om 19.30 uur wordt door de winnaars van de A- en de B-divisie gestreden om de Supercup (ABS tegen Veltkamp United).
Om 20.15 wordt de eerste (kleine) bekerfinale gespeeld, de wedstrijd om de “De Jager Cup.”
Deze gaat tussen Team Woudrichem en Marble Systems-ICT.
Om 21.00 volgt tenslotte de grote bekerfinale tussen ABS en Team Correct.
Aansluitend worden in de sportlounge de prijzen uitgereikt, inclusief de Fair Play Cup en de Topscorersbokaal. Verder zal worden gezorgd voor een hapje en een drankje. Zie ook artikel 19 van het reglement.

Ledenvergadering
Op maandag 29 mei wordt vanaf 20.00 uur de Algemene Ledenvergadering gehouden.
Van elk team wordt tenminste één afgevaardigde verwacht (zie artikel 20 van het reglement).
De agenda zal later worden verzonden.

Betuur ZVV De Jager
April 2017

Uitschrijvingen FC Icelus & FC Temee

Als gevolg van te weinig spelers heeft FC Icelus zich per direct uitgeschreven uit de competitie. Daardoor komen dus alle toekomstige wedstrijden van FC Icelus te vervallen.
De gespeelde wedstrijden blijven staan (qua punten e.d.), aangezien tegen iedereen al 1 keer gespeeld is. Daardoor is er dus geen sprake van competitievervalsing.
Ook in de beker was FC Icelus niet meer actief.

FC Temee heeft ook aangegeven te stoppen na dit seizoen. Ook zij hebben te weinig spelers.
Ze maken dit seizoen wel af, en dat waarderen wij als bestuur zeer.

Wij bedanken beide teams voor de sportieve gezelligheid!

Dit betekent dus ook dat er 2 plekken voor het nieuwe seizoen vrijkomen.
We zullen de teams die op de wachtlijst staan z.s.m. benaderen.
Eventuele nieuwe teams kunnen zich aanmelden via info@zvvdejager.nl.

Bestuur ZVV De Jager

OPROEP: Scheidsrechter(s) Gezocht

Wij zijn dringend op zoek naar (reserve)scheidsrechters voor onze wedstrijden op de maandagavond.
Door drukte en omstandigheden van onze huidige scheidsrechters wordt het voor ons helaas steeds moeilijker om alles in goede banen te leiden.

De vergoeding bedraagt 10 euro per gefloten wedstrijd.
Het rooster wordt in overleg samengesteld.

Lijkt het je leuk om zaalvoetbalwedstrijden te fluiten, en heb je daar ook ervaring mee, neem dan direct contact met ons op.
Dit kan via info@zvvdejager.nl of direct via onze competitieleider Dennis op telefoonnummer 0651649332.