ZVV De Jager Zaalvoetbal

NIEUWSBRIEF NR. 14, AUGUSTUS 2019

De teamleiders wordt verzocht de inhoud van deze nieuwsbrief ook bekend te maken aan de spelers van hun team.

Programma 2019/2020

Het nieuwe programma is nog niet helemaal klaar, maar zal zo spoedig mogelijk worden bekendgemaakt en op de website worden geplaatst.
Den Otter Assurantiën heeft haar naam gewijzigd in Marble IT.

Scheidsrechters

Herbert is gestopt met fluiten voor onze vereniging. Alleen Lucien en Hendri zijn nu nog beschikbaar. Alle wedstrijden zullen hierdoor niet steeds door hun kunnen worden gefloten. Het bestuur houdt zich aanbevolen voor aanvulling. Op eerdere oproepen is helaas nog niet gereageerd. Op basis van artikel 2 van het reglement kunnen de teams worden verplicht tot het leveren van scheidsrechters. Houd hiermee s.v.p. vast rekening.

Kampioenenbal

Op maandag 9 september zal het jaarlijkse kampioenenbal worden gehouden voor de zes kampioenen uit de regio. Deze keer organiseert proxsys-league het toernooi in Gorinchem. Onze kampioen Verboo Administraties (winnaar van de vorige editie) zal hieraan deelnemen.

Wijziging spelregels

Op basis van een besluit van de ALV van 27 mei 2019 heeft het bestuur een inventarisatie gemaakt van de voor- en tegenstanders van de aanpassing van spelregel 3, het terugspelen op de doelman. Uitkomst is dat 13 teams zich hebben uitgesproken voor wijziging en dat 3 teams tegen waren. Gezien deze grote meerderheid heeft het bestuur besloten tot aanpassing van de spelregel voor de duur van het seizoen 2019/2020. Op de daarop volgende ALV zal worden bezien of voortzetting plaatsvindt. De tekst van spelregel 3 luidt nu als volgt:

Wanneer de doelverdediger de bal raakt of controleert met hand of voet op eigen helft gedurende langer dan 4 seconden volgt een indirecte vrije trap voor de tegenpartij.
Dit is ook het geval wanneer de doelverdediger de bal, nadat hij die gespeeld heeft, opnieuw aanraakt op eigen helft nadat de bal met opzet naar hem wordt gespeeld door een medespeler zonder dat een tegenstander de bal heeft geraakt of gespeeld.

Wijziging reglement

De artikelen 15 en 16 van het reglement moeten op de website nog worden aangepast.
Al sinds vorig jaar degraderen niet meer rechtstreeks de nummers 7 en 8 uit de A-divisie, maar alleen nog de nummer 8. Hetzelfde geldt voor promotie van de nummers één en twee uit de B-divisie. Het bestuur beslist hierin jaarlijks, eventueel rekening houdend met gestopte teams. Na de afgelopen ledenvergadering werd een p/d-wedstrijd gespeeld tussen De Pilsneuzen (nummer 7 A) en Baltena (nummer 2 B). De Pilsneuzen handhaafden zich hiermee in de A-divisie.

Bestuur ZVV De Jager
Augustus 2019